Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Giełda > Spadki w Nowym Jorku

Co to jest giełda?

Często słyszy się w telewizji takie właśnie określenie, jednak nie wszyscy zawsze wiedzą co to w ogóle jest. Otóż giełda to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Oczywiście wszystkie transakcje przez nas zawierane są zgodne z pewnym obowiązującym regulaminem. Transakcje zawierane są między członkami giełdy pośredniczącymi w zawieraniu transakcji. Cel działania giełdy jest określany przez statut i regulamin. Są tam zawarte prawa i obowiązki członków, organizacja władz, warunki i technika zawierania transakcji,

formy rozstrzygania sporów i reklamacji. Oczywiście sam statut giełdy może się różnić w poszczególnych krajach. Można właściwie wyróżnić dwa takie podstawowe sposoby powstania giełdy: giełda korporacyjna oraz giełda państwowa. No i jak wiadomo, aby giełda faktycznie mogła funkcjonować prawidłowo, musi spełniać kilka podstawowych warunków. A są nimi: określenie uczestników giełdy, stworzenie statutu i regulaminu, ustalenie struktury organizacyjnej, dysponowanie odpowiednim wyposażeniem materialnym. Można jeszcze zadać pytanie – kim są w ogóle uczestnicy giełdy? Są to takie cztery podstawowe grupy przedstawicieli, które można spotkać na rynku papierów wartościowych, czyli pośrednicy, samodzielni uczestnicy, urzędnicy oraz goście. Pierwsza grupa jest zdecydowanie najliczniejsza. Stanowią ją maklerzy giełdowi. Reprezentują oni różne firmy maklerskie. Przede wszystkim pośredniczą między inwestycjami kupującymi lub sprzedającymi określone papiery wartościowe. Ich dochodem jest procentowa lub kwotowa prowizja. Jest ona naliczana od wartości zrealizowanej transakcji. Wśród maklerów rozróżnia się dwie grupy: maklerów kursowych, którzy zajmują się obrotem określonego rodzaju papierów wartościowych, oraz maklerzy wolni, którzy oprócz pośrednictwa kupiura i sprzedają papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.