Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Giełda > Gra na giełdzie

Podatek

Co to jest w ogóle podatek? Podatki są obowiązkowymi świadczeniami pieniężnymi, które pobierane są przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego), bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. A zbierane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Jednak gdzie wszystkie te pieniądze są zbierane? Na chwilę obecną pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia i tym podobne. Obecnie uznawane jest, że podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Polskie prawo mówi, że daniny, aby w ogóle mogły zostać uznane za podatki muszą koniecznie posiadać cztery cechy. A są nimi: nieodpłatność, przymusowość, powszechność oraz bezzwrotność. Podatki dzielimy na dwie podstawowe grupy, a mianowicie na bezpośrednie, czyli takie, które są nałożone na dochód lub majątek podatnika, na przykład podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy oraz podatki pośrednie, czyli nakładane na przedmiot spożycia, na przykład VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument. Jeśli chodzi o funkcję podatków, to z jednej strony mają one charakter obiektywny, ale z drugiej strony zmieniają się, w miarę jak zachodzą przeobrażenia ustrojowe i społeczno-gospodarcze. Podstawowymi funkcjami podatków są: regulacja, stymulacja oraz informacja, a także fiskalna (inaczej dochód). Podatek w pierwszej kolejności służy do realizacji funkcji fiskalnej, która sprowadza się do tego, że podatek pełni bardzo ważną role jako podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. Jego rozmiary przewyższają wpływy z innych tytułów, takich jak opłaty, cła czy pożyczki. Funkcja ta jest jedną z najstarszych funkcji podatkowych. Podatki bowiem zabezpieczają pokrycie głównych wydatków publicznych.

 

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.