Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Giełda > Czerwona torebka już nie kusi

Podatek od najmu – jak jest rozliczany

Jak wiadomo przychody, które pochodzą z najmu to często czynsze pobierane za jakiś okres z góry. Zatem inaczej będą one ujmowane w sprawozdaniu finansowym jednostki, a inny będzie też moment powstania obowiązku podatkowego w świetle różnych przepisów podatkowych. Zacznijmy może od bilansu. Ponieważ bilansowo powinny być ujmowane na koncie przychody przyszłych okresów i miesięcznie odniesienie w przychody wykazywane w rachunku zysków i strat. Bowiem jak wiadomo, obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zatem jeśli chodzi o l przepisy podatkowe z działalności gospodarczej, przychód zostanie rozpoznany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Podkreślane jest również, to że dualizm podatkowo-bilansowy, czyli inny termin wystawienia dokumentu, okres czynszu, termin płatności, faktyczna zapłata, wywoła określone konsekwencje w ujęciu na dzień bilansowy tej operacji gospodarczej i konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, czyli powstanie różnica przejściowa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.