Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Banki > Zerwanie umowy a koszty

Informatyczny System Osłony Kraju

Pod koniec lipca 2010 roku rozpoczęto realizację programu, który ma poprawić bezpieczeństwo kraju ze strony zagrożeń naturalnych, a w szczególności przed powodzią. ISOK jest jednym z najważniejszych projektów prowadzonych w naszym kraju. Do końca 2014 roku ma już zostać wdrożony w życie. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektu to 300 mln zł.

System ma zawierać między innymi dane o terenach zagrożonych powodzią i sposób radzenia sobie z nimi. Jednak najważniejsza w tym procesie będzie r wiedza samorządów, która pozwoli lepiej reagować na potencjalne zagrożenia powodziowe. Dzięki dobrym analizom oraz systemowi przekazywania informacji, będą kluczem do lepszego przygotowania się przed powodzią. Program będzie udostępniony przede wszystkim dla ekspertów i odpowiednich służb, chociaż mapy zagrożenia powodziowego będą dostępne dla każdego w Internecie.

W Informatycznym Systemie Osłony Kraju znajdować się będą mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego, meteorologicznego oraz energetyki. Mapy będą pokazywać obszary, które mogą być dotknięte ewentualną powodzią oraz modele, które będą pokazywać następstwa przerwania wałów przeciwpowodziowych. Dodatkowo mapy  meteorologiczne uwzględnią zagrożenia dotyczące temperatury, mgły oraz silne wiatry czy śnieg. Do korzyści związanych z projektem ISOK będą na pewno należeć: ograniczenie strat powodziowych (zarówno materialne jak i ludzi), umożliwienie podjęcia prawidłowych czynności ochronnych oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.