Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Giełda > Spadki w Nowym Jorku

Gospodarka rolna

Jak wiadomo w gospodarce każdego kraju, rolnictwo pełni naprawdę dużo funkcji. A jakie są to funkcje? Otóż po pierwsze to produkcja żywności. Jest to bowiem podstawa rolnictwa. Tutaj mówimy zarówno o uprawie ziemi, jak i hodowli zwierząt. Ponieważ przede wszystkim ma to na celu dostarczyć artykułów żywnościowych. Po drugie to tworzenie miejsc pracy. W niektórych krajach w rolnictwie zatrudnionych jest aż 90% ludności czynnej zawodowo. A wiadomo, że im wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju, tym wyższy procent ludności zatrudnionej w rolnictwie. A ilość osób czynnie pracujących w rolnictwie zależy także od struktury wielkościowej r gospodarstw oraz stopnia mechanizacji. Kolejna funkcja to, tworzenie produktu krajowego brutto. Wiadomo jednak, że w krajach wysoko rozwiniętych udział rolnictwa w tworzeniu PKB nie przekracza 10%, jednak w krajach słabo rozwiniętych, często bywa podstawowym źródłem dochodu państwa. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB niestety maleje wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego. Kolejną funkcją jest udział w handlu zagranicznym. Jak wiadomo artykuły rolne przeważają w eksporcie wśród krajów słabo rozwiniętych. Wiadomo, że jeśli państwo wyspecjalizowało się w produkcji danego artykułu rolnego, który poszukiwany jest na rynkach światowych, to zaczyna on dominować w eksporcie kraju. Jednak wiadomo, że pomimo ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, rolnictwo wziąć w znacznym stopniu uzależnione jest od czynników przyrodniczych. Przede wszystkim klimat – wiadomo, ze dla rolnictwa najważniejsze znaczenie ma wielkość odpadów, długość okresu wegetacyjnego oraz stopień uspołecznienia. Kolejny czynnik to gleby – największe znaczenie ma żyzność i urodzajność gleby. A także ukształtowanie powierzchni, bo najkorzystniejsze są tereny płaskie i lekko faliste obszarów nizinnych, wyżowych i kotlin śródgórskich.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.