Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Finanse > Promocyjna pułapka

Gospodarka przestrzenna

Jeśli już mówimy o gospodarce, to nie powinny być nam obce pewne pojęcia. Jednym z nich jest gospodarka przestrzenna. Zatem co to jest? Otóż jest to całokształt działań biernych i czynnych, które dotyczą zarówno podmiotów jak i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Głównym celem gospodarki przestrzennej jest ochrona określonych wartości przestrzeni, ale również racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Zatem co obejmują w ogóle działania ochronne? Przede wszystkim dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności i ludzkiej. Bo jak wiadomo jest to ostatnio jeden z najważniejszych elementów, jaki jest brany pod uwagę – środowisko. A jeśli chodzi o kształtowanie przestrzeni to działanie przekształeceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego. Oczywiście na gospodarkę przestrzenną składają się różne rodzaje działalności. A są nimi: działalność koordynacyjno-regulacyjna, czyli pełniona przez administrację rządową lub samorządową, która polega na odejmowaniu decyzji przestrzennych w sprawach przeznaczenia i sposobu zagospodarowania gruntów na podstawie ustaleń plan ów miejscowych lub przy ich braku – na podstawie przepisów ogólnych. Kolejna działalność to inwestycyjna, czyli prowadzona przez podmioty gospodarcze państwowe, samorządowe oraz prywatne w myśli ich własnych celów i zadań. Ostatnia działalność to działalność kontrolna, czyli prowadzona w trybie nadzoru przez administrację rządową – wojewódzką lub resortową – z punktu widzenia zgodności z prawem.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.