Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Banki > Inwestycja w sztukę

Czy emeryt musi płacić PIT?

Jak wiadomo wszystkie uzyskane świadczenia od pracodawcy są przychodem podatkowym. Dokładnie taka sama zasada dotyczy byłych pracowników, czyli emerytów i rencistów. Oczywiście głównym warunkiem zwolnienia jest nieprzekroczenie wysokości w roku podatkowym kwoty 2280zł. Podatkowe zwolnienie obejmuje świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z pracodawcą stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym również od związków zawodowych. Zwolnienie, które przysługuje do wysokości kwoty nieprzekraczającej 2280zł to roczny limit. Należy więc o brać tutaj pod uwagę wartość świadczeń przekazywanych w ciągu jednego roku. Zatem jeśli już chcemy zastosować preferencję podatkową, to musimy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze i najważniejsze, zwolnienie odnosi się do tych emerytów i rencistów, którzy nie są już zatrudnieni przez dany zakład pracy. Więc osoba, która faktycznie otrzymuje świadczenie, nie może nadal pozostawać w stosunku pracy czy stosunku pokrewnym ze świadczeniodawcą. Kolejna sprawa to ustawa nie wprowadza ograniczenia w zakresie źródła finansowania świadczeń przekazywanych emerytom i rencistom ani charakteru tych świadczeń. Zatem nie jest istotne, czy kwoty przeznaczone na świadczenia dla emerytów lub rencistów pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), czy ze środków obrotowych pracodawcy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.