Jesteś tutaj: zmianywpodatkach.com.pl > Gospodarka > Gospodarka rolna

Czy emeryt musi płacić PIT?

Jak wiadomo wszystkie uzyskane świadczenia od pracodawcy są przychodem podatkowym. Czy emeryt musi płacić PIT? Dokładnie taka sama zasada dotyczy byłych pracowników, czyli emerytów i rencistów. Oczywiście głównym warunkiem zwolnienia jest nieprzekroczenie wysokości w roku podatkowym kwoty 2280zł. Podatkowe zwolnienie obejmuje świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z pracodawcą stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym również od związków zawodowych. Czy emeryt musi płacić PIT? Zwolnienie, które przysługuje do wysokości kwoty nieprzekraczającej 2280zł to roczny limit. Należy więc brać tutaj pod uwagę wartość świadczeń przekazywanych w ciągu jednego roku. Zatem jeśli już chcemy zastosować preferencję podatkową, to musimy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych aspektów. Po pierwsze i najważniejsze, zwolnienie odnosi się do tych emerytów i rencistów, którzy nie są już zatrudnieni przez dany zakład pracy. Więc osoba, która faktycznie otrzymuje świadczenie, nie może nadal pozostawać w stosunku pracy czy stosunku pokrewnym ze świadczeniodawcą. Kolejna sprawa to ustawa nie wprowadza ograniczenia w zakresie źródła finansowania świadczeń przekazywanych emerytom i rencistom ani charakteru tych świadczeń. Czy emeryt musi płacić PIT? Zatem nie jest istotne, czy kwoty przeznaczone na świadczenia dla emerytów lub rencistów pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), czy ze środków obrotowych pracodawcy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.