Jesteś tutaj: finansmarket.com.pl > Finanse > Płatność kartą

Brak ulg dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Sprzedając akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, nie będzie można niestety już odliczyć od dochodu kwoty blisko 1700 złotych, która równowartością połowy miesięcznego wynagrodzenia. Senatorowie przyjęli ustawę uchylająca przepisy o NFI i ich prywatyzacji. W związku z czym, wraz z tą ustawą uchylone zostały nie tylko zwolnienia w PIT, ale również zwolnienia w podatku dochodowym od osób prywatnych. Według przepisów, które obecnie obowiązują, NFI zwolnione jest z CIT z tytułu między innymi dochodów pochodzących z dywidend osób prywatnych mających siedzibę w Polsce, jak również ze sprzedaży udziałów lub akcji polskich spółek. Jednak ustawodawca zdecydował się uchylić u ustawę z roku 2003, która powołał NFI w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, ponieważ program ten zakończył się 30 czerwca 2006 roku. Rząd, który wniósł projekt ustawy do Sejmu uważa, że struktura kapitałowa NFI radykalnie się zmieniła, bowiem tworzą ją prywatni udziałowcy, jak również udziałowcy zagraniczni. Poza tym dalsze funkcjonowanie ulg podatkowych powoduje, że niektóre podmioty znajdują się w niczym nieuzasadnionej uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych podmiotów, co jest niezgodne z zasadą równego traktowania przedsiębiorców. Jednak z treści ustawy wynika iż wprowadzony zostanie roczny okres przejściowy zabezpieczający prawa nabyte podatników, tj. osób, które nabyły akcje NFI, jak i samych funduszy. Ulgi obowiązywać będą do końca 2013 roku. Ustawa ta ma bowiem przynieść rocznie około 4 milionów złotych, wpływów do budżetu. Więc już niedługo Narodowy Fundusz Inwestycyjny niestety nie będzie posiadał ulg.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.